Kar­te nicht verfügbar

Datum/Zeit
Date(s) — 02/09/2023
20:00

Kate­go­rien Kei­ne Kategorien 


Kon­zert muss­te ver­scho­ben wer­den. Neu­er Ter­min wird dann hier bekanntgegeben.

Ado­ro Te

con­so­nanz à 4

A cap­pel­la Kon­zert mit Wer­ken von R. Dubra, M. Bonis, M. Duru­flé, A. Bruck­ner, G. Ver­di u.a.